ประสิทธิภาพ

2 x มีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถ //

5 x แม็กนีเซียมมากกว่าเนื้อวัว //
วิตามิน B12 มากกว่าปลาแซลมอน //

มีแคลเซียมมากกว่านมวัว //

เปอร์เซ็นต์โปรตีน 
คำนวนตามน้ำหนัก
29%

lสันนอกดิบ

43%

สุก

69%

ผง

29%

ดิบ

ความยั้งยื่นของโปรตีน

จิ้งหรีดผลิตก๊าซมีเทน น้อยกว่าวัว ถึง 80 เท่า

จิ้งหรีดใช้น้ำเพื่อเลี้ยงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของน้ำที่ใช้เลี้ยงในระบบปศุสัตว์ทั่วไป

ปริมาณโปรตีนจากจิ้งหรีดมีมากกว่าโปรตีนจากเนื้อวัวถึง 20 เท่า

ทำไมถึงต้องผงจิ้งหรีด

CONTACT INFORMATION

Line ID: @ProPro
T: +66 (0)94-989-3683

info@getpropro.com

© 2018 by Abundance Food Co., Ltd.